Към всички продукти

Asflow 30 F / Асфлоу 30 Ф


Моля изберете

ASFLOW 30F  (АСФЛОУ 30Ф) е изключително подходящ за приложение в рамките на цялата вегетация, при всички култури, като допълнение към основната схема на хранене с NPK торове. AСФЛОУ 30Ф благодарение на  действието на фулво киселините, които се абсорбират и се използват в биосинтетичните процеси на клетките, активира растежа и развитието на корена.

ASFLOW 30F (АСФЛОУ 30 Ф)

-    Подобрява физичните, химичните и биологичните свойства на почвата.

-     Повишава обменния катионен капацитет.

-    Взаимодействайки си с минералните съединения от почвата, спомага за освобождаване на хранителните елементи, достъпни за растенията.

-    Насърчава развитието на кореновата система и позволява на растението по – ефективно да усвоява всичко налично в почвата.

-    Подпомага  микробиологичната   дейност и увеличава азотната минерализация и фиксация.

Състав (w/w %)

Общ азот(N)                                                      3%

Органичен азот (N)                                           1%

Урея  (N)                                                            2%

Дикалиев оксид(K2O) водоразтворим 5% Обща органична материя                  40 % (изр. в общо съдържание)

Обща органична материя                   62% (изразено в суха материя)

 АSFLOW 30F стимулира развитието на микрофлората, спомагайки увеличаването на кореновата маса. Помага на растението да преодолее по-лесно стресовите ситуации като ниска температура или липса на вода.

  Приложение:

Почвено приложение:

Дози  на  приложение:  1-2  л/дка  разтворени  с поливната вода

Овощни култури: 10- 20 л/дка

Зеленчуковикултури:15-20 л/дка

Лозови  насаждения: 10 л/дка

 Микрофилтрираният        процес,      използван      при производството         на           този                                  продукт,       позволява използването   на   Асфлоу   30Ф   чрез   капково напояване. При капково напояване се препоръчва да се разделят общите дози, съответстващи на поливането, в първата трета от цикъла на развитие на културата.

 За листно приложение:

250 мл/дка при овощни и зеленчуци;

300  мл/дка  при  технически  и  зърнено  житни култури;

За третиране на семена:

Може да се прилага  в комбинация с микроелементи от серията YaraVita, YaraVita TENSO и YaraVita REXOLIN.

Норма на приложение – 1 л/тон семена

Регистрационен номер: 07/2016. Заповед номер Nº 103/2015 на 15 Юни


Подобни продукти