YaraVita REXOLIN и други

Качествени хелатирани микроелементи единични и в комбинация, подходящи за приложение с поливните системи, в хидропониката, за третиране на семена и за листно приложение. Различни форми на хелатиране и висока концентрация на микроелементи. Те ни дават възможност да управляваме своето производство в зависимост от торови рецепти, рН на разтвора, субстрата и почвата.