Към всички продукти

YaraVita BRASSITREL


Моля изберете

Предимства на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO:

 • Листният тор YaraVita BRASSITREL PRO е уникален. За неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.
 • Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita BRASSITREL PRO подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.
 • Прилепителителите подобряват задържането на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO.
 • Емулгаторите подобряват разтворимостта на листният тор YaraVita BRASSITREL PRO и стабилността на разтвора.

           Рапица - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita
           Brassitrel Pro:

 • Азотът (N) и магнезият (Mg) в YaraVita BRASSITREL PRO подобряват фотосинтезата и повишават добива на рапицата. 
 • Липсата на бор (B) при рапицата води до забавен растеж, формиране на по-малък брой шушулки и по-нисък добив. Приложението му при рапицата е стандарт за висок добив и качество.
 • Недостигът на манган (Mn) при рапицата води до забавяне на цъфтежа и формирането на шушулките. Като резултат добивът намалява, а съдържанието на рапично олио е ниско. 
 • Недостигът на молибден (Mo) при рапицата, води до намален брой разклонения на стъблото, по-малко шушулки и семена, теглото на семената е намалено, което значително намалява добива. 

  Слънчоглед - Роля на хранителните елементи съдържащи се в YaraVita BRASSITREL PRO:
 • Роля на калцият (Ca) при слънчогледа

Калцият е необходим за здрави и жизнени растения с добре развита коренова система. Недостигът на калций (Ca) води до по-слаби растения чувствителни на болести и на неблагоприятни климатични условия, податливи на полягане и в резултат до по-нисък добив.

 •  Роля на магнезия (Mg) при слънчогледа

Магнезият има важна роля за дишането, фотосинтезата усвояването на фосфора от слънчогледа. При недостиг на магнезий (Mg) растенията остават дребни. Торенето с магнезий подобрява растежа, увеличава добива, качеството и съдържанието на олио в семената на слънчогледа.

 • Роля на бора (B) при слънчогледа

Борът (B) има важна роля за растежа на младите тъкани на слънчогледа, формирането на полена и развитието на семената. За да имаме пълни пити и семена и здрави слънчогледови пити на здрави стъбла трябва да прилагаме 
YaraVita BRASSITREL PRO. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO подобрява усвояването на хранителните вещества азот и сяра.

 • Роля на мангана (Mn) при слънчогледа

Манганът (Mn) участва във фотосинтезата, част е от протеините, важен компонент на ензими, има роля в усвояването на нитратите. Недостигът на (Mn) е по-сериозен при песъчливи почви, такива с много органично вещество, високо рН, студени влажни периоди и варуване. Приложението на YaraVita BRASSITREL PROувеличава устойчивостта на растенията на неблагоприятни условия.

 • Роля на молибдена (Mo) при слънчогледа

Молибденът (Mo) е жизненоважен за усвояване на азота от слънчогледа, той е част от ензимите – нитрогеназа и нитрат редуктаза. При ниско рН на почвата има голям дефицит на молибден (Mo) за слънчогледовите растения. Приложението на YaraVita BRASSITREL PRO увеличава добива.

Приложение на YaraVita BRASSITREL PRO:

1.Рапица

Фази от образуване на розетката до начало на цъфтеж. При нужда може да се повтори през интервал от 10-14 дни. Може да се ползва и във фазата на образуване на шушулките.

Доза: 100-400 мл/дка.

Вода: 5-20 л/дка.

2.Слънчоглед

От няколко листа до бутонизация.

Доза: 100-300 мл/дка 
         

3.Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле, репички

1-2 пъти през вегетацията. Фаза от рано през вегетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 100-400 мл/дка  

Вода: 20 л/дка

4.Аспержи (аспарагус).

1-2 пъти през вегетацията, през интервал 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

5.Фасул, соя и грах.

Фаза от достатъчно листна маса за пръскане в началото на вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през интервал от 10-14 дни. Фасула не се пръска по време на цъфтеж.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

6.Моркови

1-2 пъти през вегетацията, през интервал от 14 дни. Първо приложение във фаза височина 15 см.

Доза: 100-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

7.Фуражно цвекло и захарно цвекло.

Във фаза рано през вегетацията (4-6 лист). При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

8.Праз.

Във фаза 2 седмици след разсаждане или при директна сеитба, когато растенията достигнат височина 15 см. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

9.Марули (салати) - полско производство.

Фаза от рано през вегетацията (4-6 лист) до един месец преди прибиране на реколтата. При нужда повторение през период от 10-14 дни.

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

10.Лен за (семена и влакно).

Фаза рано през вегетацията при височина на културата 15 см. При нужда повторение през 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

11.Царевица.

Фаза достатъчно листна маса (4-8 лист).

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

12.Лук.

Едно или две приложения във фаза в началото на вегетацията при наличие на достатъчно листна маса (5-6 листа), през период от 14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

13.Картофи.

Фаза една седмица след 100 % поникване на картофите, при нужда повторение след 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.

14.Тикви  и тиквички - полско производство.

Фаза 1-2 приложения във фаза начало на вегетацията (4-6 лист), при нужда повторение след 10-14 дни.

Доза: 200-300 мл/дка.

Вода: 20-50 л/дка.

15.Спанак.

Фаза в началото на вечетацията, при наличие на достатъчно листна маса (4-6 листа), при нужда повторение през период от 10-14 дни. Пръсканията трябва да приключат един месец преди прибиране на реколтата

Доза: 200-400 мл/дка.

Вода: 20 л/дка.


Подобни продукти