Към всички продукти

Калиев сулфат


Моля изберете

Гранулиран, висококонцентриран тор с два хранителни елемента – Калий (К2O) 50 % и Сяра (SO3) - 45 %

Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са директно усвоими за растенията.

Практически безхлорен тор (max 1% Cl) и затова е идеален източник на калий за чувствителни на хлор култури.

Има нисък индекс на засоляване в сравнение с други калиеви торове, поради което е особено подходящ за торене на доходоносни специални култури и при интензивно отглеждане на културите.

Природен продукт, тъй като се получава от естествени суровини.

Не е хигроскопичен и затова се съхранява добре.

Съдържащите се в калиевия сулфат хранителни елементи - калий и сяра са решаващи фактори за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати и активиране на ензимите.

Торените с калиев сулфат плодове и зеленчуци получават по-добро оцветяване. Съдържанието на захари се увеличава, а ароматът се усилва. Плодовете стават попривлекателни за потребителите.

Калиевият сулфат повишава здравината на растителните тъкани при плодовете и зеленчуците, с което се подобрява съхраняемоста и транспортабилноста им, както и пригодноста за преработвателност и консервиране.

Калиевият сулфат подобрява външните качества на тютюна, като големина на листата и повишава устойчивостта на заболявания. Ниското съдържание на хлор
осигурява по-висока горяемост на тютюна.

*ПРИМЕРНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ С КАЛИЕВ СУЛФАТ:

Краставици - 20-24 кг/дка
Картофи - 24-36 кг/дка
Лук - 24-30 кг/дка
Фасул - 18-22 кг/дка
Тютюн Ориенталски - 14-18 кг/дка
Тютюн Вирджиния - 20-24 кг/дка
Тютюн Бърлей - 26-32 кг/дка
Памук - 16-18 кг/дка
Ягодоплодни - 12-20 кг/дка
Лоза - 16-22 кг/дка


Подобни продукти