Органични торове ASFERT / АСФЕРТ

Органичните торове на Асферт са произведени от най-качествените и чисти природни суровини. Технологията на производство, запазва полезните за растенията, биологично активни вещества. Торовете не съдържат вредни остатъци и примеси, както за растенията, така и за хората. Торовете на Асферт са резултат от дългогодишен практически опит, научни знания, иновативно и високотехнологично производство. Компанията Асферт работи в 15 страни и има повече от 20 години история на постоянен растеж и развитие. Разполага със собствена производствена и развойна база (модерна лаборатория, опитни полета и оранжерии). Основната мисия на компанията е: "Да допринася за успехите на фермерите, чрез иновации в науката за растенията". Разработва, както торове за конвенционалното, така и за биологично земеделие.