Към всички продукти

Прикачни пръскачки PARLAYAN


Моля изберете

Пръскачки щангови прикачни PARLAYAN

Резервоар от фибростъкло с вместимост 800, 1000, 1600, 2000, 3000 л.

Ширина на щангите- 10, 12 и 15, 18 м.

4 бутална италианска помпа

Дебит на помпата- 106 л/мин.

Налягане на помпата- 50 бара.

Минимално разстояние на щангите спрямо земята- 35 см.

Механично или хидравлично вдигане и спускане на щангите.

Автоматично пълнене от водоизточник

Автоматично смесване и разбъркване на препарата и водата в резервоара на пръскачката.

Резервоар за чиста вода


Подобни продукти