Към всички продукти

PROMVEG (ПРОМВЕГ)


Моля изберете

PROMVEG (ПРОМВЕГ)  е течна формулация на високо концентрирани аминокиселини, получени чрез протеинова хидролиза. Те се характеризират с ефективност и бърз агрономически ефект.

 PROMVEG (ПРОМВЕГ) повишава метаболитните процеси в растението. Стимулира производството на аминокиселини от усвоеният от растенията азот. Ускорява развитието на растението, осигурявайки му по-бърз синтез на собствените му протеини. Благоприятства преодоляването на стресови ситуации, причинени от екологични въздействия, като слана, асфикция на корените, продължителен период на суша, градушка и др.

 PROMVEG (ПРОМВЕГ) съдържа активатори  на растителния метаболизъм, които засилват устойчивостта и фертилността на прашеца.

Състав:                                                    % w/w

Общ азот (N)                                               2,0%

Oрганичен азот (N)                                     2,0%

Аминокиселини                                          12,0%

Аминограма:

Glu (1.75%), Asp (0.18), Ala (1.13%), Arg(0.72),

Gly (1.30%), Hys (0.24), Leu (1.25%), Ile (0.52%),

Lys (0.46%), Met (0.45%), Phe (0.80%), Pro

(1.10%), Ser (0.76%), Tre (0.58%), Tyr (0.20%),

Val (0.56%)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Намира приложение при следните видовекултури: плодове, зеленчуци, лозя, зърнено-житни, окопни, маслодайни, етерично-маслени, декоративни растения, разсадници и зелени площи.

Дози на приложение:

Листно приложение: 150-250 мл при работен разтвор 20-60 л вода на дка;

Кореново приложение: 0,5-1 л/дка разпределени в рамките на цялата вегетация;

Регистрационен номер: 07/2016. Заповед номер Nº 103/2015 на 15 Юни

Продукт, разрешен в биологичното земеделие, както е в приложение към Регламент (ЕО) № 834/2007 № 889/2008


Подобни продукти