Към всички продукти

YaraVita UNIVERSAL BIO


Моля изберете

Течен тор съдържащ азот, фосфор, калий, манган, молибден, бор, мед, цинк, екстракт от Ascophyllum nodosum - цитокинини, ауксини, гиберелини, аджуванти, прилепители и повърхностно активни вещества. YaraVita UNIVERSAL BIO е универсален продукт подходящ за приложение при всички земеделски култури в повечето фази на тяхното развитие. Приложението на YaraVita UNIVERSAL BIOстимулира вкореняването, общото вегетативно развитие и подпомага растенията да преодолеят биотичният и абиотичният стрес.

Съдържание:

Азот - 8.5 % w/w - 10 % w/v - 100 г/л (N)

Фосфор - 3.4 % w/w - 4.0 % w/v - 40 г/л (P2O5)

Калий - 6.0  % w/w - 7.0 % w/v - 70 г/л (K2O)

Манган - 0.11 % w/w - 0.13 % w/v - 1.3 г/л (Mn)

Мед - 0.08 % w/w - 0.1 % w/v - 1.0 г/л (Cu)

Цинк - 0.06 % w/w - 0.07 % w/v   - 0.7 г/л (Zn)

Бор - 0.017 % w/w - 0.02 % w/v - 0.2 г/л (B)

Молибден - 0.0025 % w/w - 0.003 % w/v - 0.03 г/л (Mo)

Основни предимства на YaraVita UNIVERSAL BIO:

Концентрирана смес от хранителни елементи.

Дава бърз тласък на развитие при култури, които са в стрес.

Добър NPK баланс.

Ефикасно снабдяване с микроелементи.

Дълготраен хранителен ефект.

Отлична смесимост с други продукти торове и препарати за РЗ.

Доказана ефективност от много години при най-различни условия и култури.

Начин на приложение:

Листно торене

При всички полски култури доза – 250-500 мл/дка, през интервал от 10-14 дни. Избягвайте приложение по време на цъфтеж, с изключение на зърнени култури, соя, ориз и картофи. Вода – 20 л/дка.

При овощните култури прилагаме преди и след цъфтеж и след прибиране на реколтата. Доза – 250-500 мл/дка, през интервал от 10-14 дни. Избягвайте приложение по време на цъфтеж. Вода – 20 л/дка.

Приложение в оранжерии: 100 мл/100 л вода максимална концентрация. Да не се надвишава дозата 10 мл/10 л вода приложена на 100 м2.

Третиране на семена

1 л/тон семена (най често в комбинация с други торове)


Подобни продукти