Водоразтворими NPK торове

КРИСТАЛОН – торове, разтворими без остатък, предназначени за торене с поливната вода чрез системи за хидропоника, капково напояване, дъждовални, мъглообразуващи инсталации и за листно подхранване.