Към всички продукти

Yara GRAIN NP 18/20


Моля изберете

Съдържание:

Азот N - 18% (нитратен – N 5.5%, амониев - N 12.5%)
Фосфор P2O5 - 20%
Сяра SO3 - 14%
Калций – СаО – 4 %
Цинк Zn – 0.002 %
Желязо Fe – 0.02 %

Yara GRAIN съдържа азот, фосфор, калций и сяра, както и важните микроелементи цинк и желязо. Yara GRAIN е с много по-добри агрономически характеристики в сравнение с общи торове, като амофос и диамофос. Yara Grain не вкислява почвата, което го прави по-подходящ за предсеитбено торене на полски култури отглеждани на кисели почви.
Азотът е в две форми, нитратна за бързо усвояване и амониева за по-удължено хранене с азот. Формата на хранителните вещества в Yara GRAIN е такава, че той е по-ефективен от повечето продукти на пазара.
Калцият е основен елемент нужен за здравината на клетките и за развитието на корените на растението.
Сярата, цинкът и желязото са важни за фотосинтезата и за метаболизма на растението, за синтеза на протеини и за устойчивостта на растенията на биотичен и абиотичен стрес.

*Норми на торене с Yara GRAIN

Ечемик 15-22 кг/дка

Пшеница 17-25 кг/дка

Рапица 20-28 кг/дка

Царевица 20-40 кг/дка

Слънчоглед 20-30 кг/дка

Ориз 17-25 кг/дка

Овощни 20-30 кг/дка

Памук 20-30 кг/дка

Зеленчуци 20 кг/дка

Лозя 20-30 кг/дка

 


Подобни продукти