Към всички продукти

YaraMila STAR


Моля изберете

Съдържание:Съдържание:
Азот – N 21% (нитратен - 7.5%, амониев - 13.5%)        Фосфор - P2O5 - 17%        Калий - K2O - 3% Сяра – S - 4%        Цинк – Zn - 0.15%
YaraMila STAR е почвен тор съдържащ азот, фосфор, карий, сяра и цинк.Направен по уникална технология, благодарение на която, хранителните вещества в него се усвояват напълно и веднага в рамките на една вегетация на културата.Фосфорът е с дълги вериги полифосфати, които се намират във всички живи организми и стоят в основата на възникването на живота на земята.Полифосфатите имат свойството да подобряват усвояването на намиращите се в почвата микроелементи от корените на растенията.YaraMila STAR има балансирана формула включваща важните хранителни хранителни елементи азот, фосфор, калий, магнезий, сяра и цинк. Той е идеален за полски култури, като пшеница, ечемик, рапица и други. Подходящ е за почви с високо съдържание на калий.България е в зона с недостиг на цинк. Повечето земеделски култури са чувствителни на недостиг на цинк. YaraMila STAR увеличава добива от земеделските култури, защото осигурява добро хранене на растенията.Азотът е в две форми бързо действащата нитратна форма за бързо хранене с азот и по-бавната амониева форма, за да осигурим по-дълго хранене с азот.Магнезият, сярата и цинкът подобряват фотосинтезата, усвояването на азота, вкореняването, енергийната система на растението, синтеза на протеини и устойчивостта на болести и неприятели. Всички хранителни вещества са в една гранула, което ни осигурява равномерно разпределение на всички хранителни вещества.Тъй като е прилвана гранула може да се ползва и за внасяне със сеялките по време на сеитбата. Гранулите са изключително качествени и при контакт с почвата веднага започват да хранят растенията.

*Примерни норми на приложение:


Ечемик - 15-20 кг/дка
Пшеница - 15-25 кг/дка
Рапица - 20-25 кг/дка
Царевица - 20-30 кг/дка
Слънчоглед - 20-25 кг/дка
Ориз - 15-20 кг/дка
Овощни семкови и костилкови - 20-25 кг/дка
Памук - 20-25 кг/дка
Зеленчуци - 20 кг/дка
Лозя - 20-25 кг/дка


Подобни продукти