Към всички продукти

YaraMila STARTER (микро-гранула)


Моля изберете

Съдържание:

Азот – 10 %  (N) амониев азот
Фосфор – 45 % P2O5
Бор – 0.1 % (B)
Цинк – 2.0 % (Zn)

YaraMila STARTER  стимулира ранното развитие на земеделските култури. Той съдържа достатъчно азот, фосфор, азот и бор, за да се подобри вкореняването и да се ускори ранното развитие на земеделските култури.
Азотът, фосфорът и цинкът действат в синергизъм. Азотът е нужен за растежа, фосфорът за вкореняването, цинкът за синтеза на растежни хормони и транспорта на фосфора, борът е нужен за растежа и изграждането на клетките.
Стартиращите торове, листните торове, както и торовете за третиране на семена независимо от своето съдържание и качество не могат да заменят торенето с почвени комбинирани и азотни торове. Стартиращите торове се прилагат в малки количества близо до семената по време на сеитбата им. Целта е да доставим хранителни вещества близо до корените на поникващото растение. Ефектът от стартиращите торове е най-голям във влажни и студени почви, тук почвеното плодородие няма значение.
Стартиращите торове са важни при земеделието без или с минимални обработки. Азотът и фосфорът са най-важните и ключови хранителни елементи в стартиращите торове. Семената на земеделските култури имат различни характеристики и чувствителност на близко приложение на минерални торове.

*Общото правило е разстоянието от тора до семето да бъде поне 5 см при пролетните култури, а при есенниците торовете се внасят смесени/блиндирани със семената със специализираните устройства на сеялките приспособени за целта.
*Норми на торене: 1-4 кг/дка със сеитбата


Подобни продукти