Към всички продукти

Yara POWER


Моля изберете

Yara POWER

NPK 11-22-16 + 10 % SO3

Съдържание:

Азот - 11% (Амониев - 8 %, Амиден - 3 %)
Фосфор Р2О5 - 22 %
Калий К2О - 16 %
Сяра SO3 - 10 %

Yara Power е много концентриран комбиниран минерален тор. Yara POWER е особено подходящ за основно и предсеитбено торене на култури с високи изисквания към фосфорно хранене. Yara POWER е идеален за запасяващо торене на почви с ниско съдържание на фосфор. Yara Power се произвежда в заводите на Яра в Равена, Италия. Гранулата е изключително изравнена, без прах, лесна за съхранение и употреба. Има високо съдържание на фосфор, което го прави икономически изгоден източник на фосфор. Азота увеличава образуването на цветове и добива на семена. Азота при етеричните култури увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и семената. Фосфорът стимулира доброто вкореняване и цъфтежа. Фосфорът е необходим за нормалният растеж и зреене. Фосфорът играе важна роля в дишането, фотосинтезата, складирането и транспорта на енергия, деленето и растежа на клетките. Калият е незаменим хранителен елемент, той катализира много ензимни процеси важни за растежа на земеделските култури. Калият регулира отварянето и затварянето на устицата , важен процес за усвояването на въглеродният двуокис, необходим за фотосинтезата. Калият е важен елемент в метаболизма, за синтеза на въглехидратите, транспорта на вода по ксилема и удължаването на клетките. Калият е най-многобройният катион в клетъчната цитоплазма и вакуолата, играе важна роля за клетъчният тургор. Най-важната роля на калият е функционална - увеличаване и стимулиране на добива и устойчивостта на биотичен (болести, неприятели и др.) и абиотичен (засушаване, топлинен стрес и др.) стрес. Калият е важен за маслодайните култури. Сярата е необходима за усвояването на азота, за синтезирането на аминокиселини (цистеин и метионин), протеини и витамини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е важна за процеса на нитрат редуктазата, при който нитратният азот се превръща в аминокиселини. Yara Power е ефективният фосфор запасяващ тор за култури, които не са чувствителни на хлор.

*Норма на торене:

Пшеница - 20-30 кг/дка

Ечемик - 20 кг/дка

Царевица - 20-40 кг/дка

Слънчоглед - 20 кг/дка

Рапица - 20-30 кг/дка

Бобови култури - 20 кг/дка

Кориандър - 20 кг/дка

Влакнодайни култури - памук, коноп и лен - 20 кг/дка

Ориз - 20-30 кг/дка


Подобни продукти