Към всички продукти

YaraVita TEPROSYN NP Zn


Моля изберете

YaraVita TEPROSYN NP Zn  е специално разработен и формулиран за третиране на семена. Създаден е, за да осигури на растенията, възможно най-доброто стартиране, в началото на развитието им. Поникващите растения имат големи потребности от фосфор и цинк. Особено тези земеделски култури, отглеждани в зони с недостиг на фосфор и цинк в почвите. Формулата на YaraVita TEPROSYN NP Zn  е идеална, за постигане на целта, подпомагане на ранното развитие на много земеделски култури. YaraVita TEPROSYN NP Zn е удобен, ефективен и безопасен за приложение. Ефективността и безопасността на продукта са доказани и проверени с многобройни тестове и опити в цял свят, потвърдени от практиката на водещите фермери по света. Поради високото му съдържание на хранителни вещества се прилага в много ниски дози. Това намалява и оптимизира разходите за транспорт, съхранение и обработка на семената. Отлично прилепва към семената и не създава проблеми с разпрашаване, като други продукти за третиране на семена. Смесим е с повечето препарати за РЗ, което го прави удобен за употреба.

Съдържание:

9% w/w = 14.6% w/v = 146 г/л азот (N)
15% w/w = 24.3% w/v = 243 г/л фосфор (P2O5)
18% w/w = 29.1% w/v = 291 г/л цинк (Zn)

YaraVita TEPROSYN NP Zn е течен тор с висока концентрация, който с много ниски дози осигурява нужните хранителни вещества на поникващото растение.

YaraVita TEPROSYN NP Zn стимулира ранното развитието на растенията, като засилва жизнеността на поника им;

YaraVita TEPROSYN NP Zn има отлична прилепимост към семената, така няма загуби на хранителни вещества при обработки на семената след третирането им;

YaraVita TEPROSYN NP Zn изсъхва бързо след третиране на семената, което улеснява работата с тях и съхранението им.

YaraVita TEPROSYN NP Zn се разпределя равномерно по повърхността на семената, което увеличава неговата ефективност.

YaraVita TEPROSYN NP Zn е безопасен за работа и за околната среда.

YaraVita TEPROSYN NP Zn е смесим с инсектициди и фунгициди, което пести средства и има синергичен ефект, за опазване на семената и младото растение.

YaraVita TEPROSYN NP Zn води до повишаване на добива, масленото съдържание и качеството на продукцията.

YaraVita TEPROSYN NP Zn опазва растенията чрез подхранване. Ролята му е да се посрещнат ранните нужди на растенията от хранителни вещества. Резултата от приложението на YaraVita TEPROSYN NP Zn е засилване на растежа на земеделските култури, стимулира се бързото им поникване и в последствие води до изравняване на посева.

Всички растения в началните фази от своето развитие се нуждаят от фосфор, той е важен за развитието на корена, закрепването на растенията, устойчивостта на болести, неприятели, ниски температури, цъфтежа и залагането на генеративните органи.

България е в зоната с почви с недостиг на цинк, всички земеделски култури се нуждаят от цинк за нормалното си развитие, това прави наложително торенето с него.

Третирането на семената на бобовите култури с YaraVita TEPROSYN NP Znстимулира кълняемостта, подобрява развитието им и азот-фиксацията от азот-фиксиращите грудки, това води до значително повишаване на добива.

YaraVita TEPROSYN NP Zn засилва устойчивостта на растенията на абиотичен и биотичен стрес. Растенията са по-устойчиви на ниски температури, на засушаване, на почвени болести и неприятели.

Дози:

Зърнени култури (пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале) - 300 мл/100 кг семена ( 3 л/т семена).

Царевица - 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Сорго и просо – 300 мл/100 кг семена ( 3 л/т семена).

Ориз - 500-1000 мл/100 кг семена (5-10 л/т семена).

Рапица - 1000 - 1500 мл/100 кг семена (10-15 л/т семена).

Соя - 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Грах - 800 мл/100 кг семена (8 л/т семена).

Слънчоглед - 800 - 1000 мл/ 100 кг семе (8-10 л/т семена).


Подобни продукти