Към всички продукти

YaraVita GRAMITREL


Моля изберете

Комбинация от ключови хранителни елементи, специално създадени за  листно приложение при зърнени култури.

Съдържание на YaraVita GRAMITREL:

азот (N) [амиден азот] - 6,4% w/v - 64 г/л

магнезий (MgO) - 25% w/v - 250 г/л

мед (Cu) - 5% w/v - 50 г/л

манган (Mn) - 15% w/v - 150 г/л

цинк (Zn) 8% w/v - 80 г/л

YaraVita GRAMITREL осигурява на растенията необходимите им хранитени вещества чрез листно приложение.

Листното подхранване намалява зависимостта от почвените и климатичните условия, като видимо подобрява състоянието на посева.

YaraVita GRAMITREL е уникален, за неговото производство са използвани суровини с качеството и чистотата изисквани за хранителната и фармацевтичната промишленост.

YaraVita GRAMITREL съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

Предимства:

Аджувантите и повърхностно активните вещества в листният тор YaraVita GRAMITREL подобряват усвояването на хранителните вещества от растенията и равномерното им разпределение върху повърхността на листата.

Прилепителителите подобряват задържането на YaraVita GRAMITREL върху листата. Емулгаторите подобряват разтворимостта YaraVita GRAMITREL и стабилността на разтвора.

• Недостигът на магнезий (Mg) при пшеницата, влошава фотосинтезата, намалява добива и ефективността на фосфорното торене.

YaraVita GRAMITREL за пшеница

• Недостигът на цинк (Zn) намалява значително добива и качеството на пшеницата. При недостиг на цинк растенията стават бронзови, по листата има ръждиви петна, те стават жълтеникави и започват да умират. Увеличава се нападението от болести и неприятели.

• Недостиг на мед (Cu). Усвоимата за растенията мед намалява с увеличаване на почвеното рН. Увеличаването на pH само с една 1 единица (между pH 7 и рН 8) води до 100 пъти намаляване на усвоимостта на Cu, дори когато няма видими симптоми на недостиг растенията страдат от скрит глад, добива и качеството падат. Узряването се забавя със 7 - 14 дни, увеличават се рисковете от измръзване и заболявания. Симптомите на недостиг на мед при пшеницата обикновенно се появяват, като петна с неправилна форма или пурпурно-кафяви петна и най-силно се вижда при узрялата пшеница.

• При приложение на YaraVita GRAMITREL пшеницата може да ускори узряването си с 14 дена.

• Недостигът на манган (Mn) при пшеницата води до влошаване на качеството и намаляване на добива. Мангана участва в метаболизма на растението и влияе силно върху стопанските показатели, като белтъците в зърното на житните.

YaraVita GRAMITREL за царевица


• Недостигът на цинк (Zn) при царевицата води до хлороза на ленти, забавен растеж, деформация на листата и стъблата и деформира кочани и семена. Цинкът (Zn) е важен за синтеза на растежни регулатори и протеини, усвояването на калция, едновременното узряване и формирането на семената в кочана, големината на кочаните и качеството на зърното.

• Недостигът на манган (Mn) при царевицата води до хлороза, некрози и забавяне на растежа. Манганът (Mn) е важен за усвояването на азота, асимилирането на CO2 във фотосинтезата, усвояването на фосфора и магнезия.

• Недостигът на магнезий (Mg) при царевица води до преждевременно узряване на растенията, забавя синтеза на хлорофила и азотният метаболизъм, затруднява формирането на аминокиселините, витамините, захарите, и мазнините. Намялява усвояването на фосфора. Забавя покълването на семената и ранния растеж. Посевът става неравен и по-малко устойчив на измръзване.

• Недостигът на мед (CU) при царевицата води до: забавен растеж и нестандартни малки кочани. Медта (Cu) е хранителен елемент много важен за фотосинтезата, респирацията, превръщането на аминокиселини в протеини, за формирането на семената и хлорофила.

YaraVita GRAMITREL за ориз

• Недостиг на цинк (Zn) при ориз. Растенията стават бронзови, листата имат ръждиви петна, стават жълтеникави и започват да умират 3-7 дни след наводняването. Недостигът на цинк повлиява биохимичните процеси в ориза. Растенията стават податливи на болести, добивът и качеството падат.

• Недостиг на манган (Mn) при ориз. Листата стават светло сиво-зелени с междужилкова хлороза, развиваща се от върха към основата на листата, появяват се некротични кафяви петна, които по-късно се сливат и листата стават тъмно кафяви. Растенията остават по-ниски с по-малко листа, с по-слабо развити корени и класове. Засегнатите растения са по-чувствителни на болести. Появяват се симптоми на бронзовост. Добивът и качеството на ориза падат.

• Недостиг на магнезий (Mg) при ориз. Влияе на асимилацията на въглеродният двуокис (CО2) и на синтеза на протеините, влияе на клетъчното рН и на баланса на катион-анион активацията. Растенията стават светли, по листата се появява оранжево-жълта междужилкова хлороза, която започва от по-старите листа и постепенно обхваща цялото растение. След това растенията стават жълти и старите листа умират. Листата стават ненормално издължени. Листата стават като четка – вълнисти и провиснали. Качествотона зърното и добива на ориза падат.

• Недостигът на мед (Cu) при ориз. Влияе негативно на метаболитните процеси, като фотосинтезата и дишането, намалява се жизнеността на полена и се увеличава броят на стерилните цветове и празни класове. Листата стават синьо-зелени с хлоротични краища, после върховете на листат се покриват с тъмно кафяви некротични лезии. Добива и качеството падат.

Приложение на YaraVita Gramitrel:

Култура           Фаза                                           Доза

Пшеница        От братене до изкласяване      100-300 мл/дка  5-20 л/дка вода

Ечемик           От братене до изкласяване      100-300 мл/дка  5-20 л/дка вода

Ориз               От братене до изкласяване      100-200 мл/дка  20 л/дка вода

Ръж                От братене до изкласяване      100-300 мл/дка   5-20 л/дка вода

Царевица      От 5-6 лист до изметляване      100-200 мл/дка   20 л/дка вода

Сорго             От 5-6 лист до изметляване      100-300 мл/дка   5-20 л/дка вода

Фасул             От 4-6 лист                                  100-200 мл/дка   20 л/дка вода

Грах                От 4-6 лист                                  100-200 мл/дка   20 л/дка вода


Подобни продукти