Към всички продукти

YaraLiva CALCINIT


Моля изберете

YaraLiva CALCINIT

Водоразтворим калциев нитрат за листно подхранване, хидропоника и фертигация. При хидропоника се ползва по направената рецептура. За фертигация се прилага в началните етапи от развитието на културата и по време на образуване и нарастване на плодовете. Най-доброто защитно средство срещу калциев недостиг. Никой друг минерален тор няма подобно действие. YaraLiva CALCINIT е единственият азотен тор, който не вкислява почвата. Разтворимост 1200 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 6 при 1 % w/w. Солева концентрация ЕС 1.2 dS/m при 20 градуса Целзий. Смесим е с KRISTA K и Урея-водоразтворима, не е смесим с KRISTA SOP, KRISTA MKP и KRISTA MAP.

Състав:

Общ азот /N/ 15,5%
Нитратен азот 14,4%
Амониев азот 1,10%
Калций /Ca / - 19,0%

ЗНАЧЕНИЕ НА КАЛЦИЯ:

Калцият е необходим за нормалния растеж на растителните органи и за подобряване на здравината, оцветяването, качеството и съхраняемоста на плодовете.

Играе ключова роля за деленето, удължаване на клетките, при образуване и поддържане на структурата на клетъчните стени.

Недостигът на калций може да доведе до сериозни щети от намаление на добива и качеството на продукцията. Уврежданията се наблюдават предимно до върха на нарастване или в тъканите на запасните органи – плодове, клубени, луковици.

Характерни и стопански важни увреждания са: 

- върховото загниване на плодовете на доматите, патлажана, пипера, пъпешите, дините и краставиците;
- периферната некроза по листата на зелето и салатата;
- горчивите петна по ябълките, крушите и дюлите, ръждиви петна по кожицата на прасковите, кайсиите и сливите;
- гушата по зелето и други заболявания.


ЗАЩО И В КОИ СЛУЧАИ YaraLiva CALCINIT?

YaraLiva CALCINIT – това е продукт с висока чистота, разтворим в вода вода, без остатък, предназначен специално за фертигация /торене с поливната вода/ и за листно подхранване.
– предоставя на растенията два абсолютно необходими хранителни елемента – азот и калций
- подходящ за торене на всички култури и почви, но е особено желателен в интензивните производствени направления:

- оранжерийно зеленчуко и цветопроизводство;
- полско зеленчукопроизводство;
- овощарство (за борба с горчивите петна по плодовете);
- незаменим при отглеждане на растенията на различни субстрати или хранителни разтвори.


Подобни продукти