Към всички продукти

YaraTera KRISTA MAP (Амофос)


Моля изберете

YaraTera KRISTA MAP е азотно-фосфорен, високо концентриран, напълно разтворим безбаластен минерален тор за приложение при хидропоника и фертигация. В хидропониката се прилага по направената рецептура. При фертигация в началните етапи от развитието на културите, когато растенията имат нужда от най-големи количества фосфор. Не съдържа хлор. Разтворимост във вода 374 г/л при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 5.6 при 1 % w/w, солева концентрация ЕС dS/m 0.7 при 20 градуса Целзий. Смесим е с KRISTA MKP, KRISTA SOP, KRISTA K и YaraVera UREA-кристална, не е смесим с CALCINIT и с KRISTA KALMAG.

Състав:

Азот /N /- 12 % в т.ч. N-NH4 - 12%
Фосфор / P2O5 / - 61%

Основни предимства:

-  Разтваря се бързо.
- Поддържа благоприятно рН, дължащо се на способността на фосфата да буферира разтвора за фертигация. 
- Не съдържа хлор, натрий и тежки метали.

Употреба:

За едновременна фертигация на културите с азотните торове. 
При разсади подхранване или поливане с 0,2-0,4 % разтвор.

При фертигация - особено важно е прилагането му в млада възраст на растенията, след разсаждане до началото на плододаването.

Не се допуска съвместна употреба с калций-съдържащи торове.

ФОСФОРЪТ – С МНОГОСТРАННИ ФУНКЦИИ

Многостранните физиолого-биохимични функции на фосфора в растенията го определят, като абсолютно необходим хранителен елемент, без който растенията не могат да се развиват нормално.
Фосфорът участва във фундаменталните процеси на фотосинтеза и дишане, в акумулиране и пренасяне на енергията в растенията, в предаването на наследствеността, съдейства за образуването на въглехидратите, мазнините и белтъчините, поради което увеличава добива на семена, плодове, кореноплодни и клубени.

ДА ОСИГУРИМ МЛАДИТЕ РАСТЕНИЯ С ДОСТАТЪЧНО ФОСФОР 

Младите растения на всички култури са особено чувствителни към недостиг на усвоим фосфор в хранителната среда. В първите фази от развитието си растенията усвояват по-голяма част от количеството на фосфора, необходим за цялата вегетация. Поради слабо развитата си коренова система младите растения са в състояние да задоволят потребностите си само при високо съдържание на усвоим фосфор в почвата. Депресиращият ефект на фосфорния недостиг в млада възраст е с продължително последствие и не може да се преодолее напълно чрез торене в следващите фази и добивът остава нисък. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ТОРИМ С ФОСФОР?

Оскъдното снабдяване на растенията с фосфор винаги се отразява негативно върху цветообразуването, формирането на семена и плодове и логично води до ниски добиви.
От производствена гледна точка ефектът от торенето с фосфор се свежда до следното:
- Засилва растежа на кореновата система, която обхваща по-голям обем почва в дълбочина и създава възможности за по-пълно използване на почвената влага и хранителни вещества респективно за по-високи добиви. 
- Повишава здравината на стъблата на житните и намалява опасността от полягане.
- Балансира действието и повишава ефекта от азотното торене.
- Увеличава устойчивостта на радтенията към болести и неприятели.
- Подобрява качеството на продукцията на редица зеленчукови, овощни, фуражни, технически и зърнени култури. 

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

*В зависимост от запасеността на почвата и потребностите на растенията - 5-30 кг/дка.


Подобни продукти