Към всички продукти

YaraTera KRISTA SOP (Калиев сулфат)


Моля изберете

YaraTera KRISTA SOP

ЯраТера Криста СОП е висококонцентриран калиево-серен тор. Водоразтворим калиев сулфат подходящ за капково напояване и хидропоника. При приложение при хидропоника се ползва по направената рецептура за съответната култура. При фертигация се прилага във фазите на нарастване на плодовете и зреене. Безбаластен тор. Листно приложение - 0.5-1.5 % разтвор. С много ниско съдържание на хлор. Подходящ за култури чувствителни на хлор. Прилага се основно в овощарството и зеленчукопроизводството. Разтворимост 124 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 5.6 при 1 % w/w, солева концентрация ЕС dS/m - 1.56 при 20 градуса Целзий. Смесим е с YaraTera KRISTA K, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP, YaraVera UREA-кристална, не е смесим с YaraLiva CALCINIT и с YaraTera KRISTA KALMAG.

Съдържание:

Калий (K2O) -  51,0 % (минимум)
Калий (K) - 42,0 % (минимум) 
Сулфати (SO4) - 54,0 % (минимум)
Сулфатен триокис (SO3) -  45,0 % (минимум)
Сяра (S) - 18,0 % (минимум)
Хлор (Cl) -  1,0 % (максимум)

*Норми на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията се прилагат - 5-30 кг/дка.


Подобни продукти