Към всички продукти

YaraTera KRISTALON acid


Моля изберете

YaraTera KRISTALON blue acid NPK 16-06-17 + 18 % SO3 + 2.5 MgO

Съдържание:

Азот N - 16 %

Нитратен азот - 7.9 %

Амониев азот - 8.1 %

Фосфор (P2O5) - 6 %

Калий (K2O) - 17 %

Сяра (SO3)  - 18 %

Магнезий (MgO) - 2.5 %

Микроелементи: B - 0.025 %, Cu EDTA - 0.01 %, Fe EDTA - 0.07 %, Mn EDTA - 0.04 %, Mo - 0.004 %, Zn EDTA - 0.025 %.

КРИСТАЛОН син ацид е уникален продукт, който едновременно храни растенията, коригира високото рН на субстрата и почвата, подобрява усвояването на хранителните елементи, блокирани от неблагоприятната среда. Поддържа капковата и дъждовалната система в добре състояние. Намалява нивата на бикарбонатите в поливната вода. Не съдържа урея. Подходящ е за приложение при фертигация и хидропоника. Няма примеси на хлор и тежки метали. Напълно разтворим. Смесим е с повечето продукти за торене и РЗ. Солева концентрация (EC) при 1 г/л вода - 1.6.

*Норма на торене:

В зависимост от запасеноста на почвата, нуждите на растенията и изготвената програма за торене:

- За една вегетация (стопанска година) - 20-100 кг/дка.

- За еднократно приложение - 3-20 кг/дка.


Подобни продукти