Към всички продукти

YaraTera KRISTALON lilac


Моля изберете

ЯраТера КРИСТАЛОН лилав е формула подобряваща вегетативният растеж и нарастването на плодовете. Състав, подходящ за култури отглеждани на почви, добре запасени с калий и за растения предпочитащи хранителна среда със слабо кисела реакция. подходяща за култури с високи изисквания към храненето с азот и сяра. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Не съдържа примеси и хлор. Напълно разтворим във вода. Солева концентрация ЕС при 1г/л - 1.7. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Съдържание:

 • Азот / N / - 19 %
 • Амониев азот - 15.6 %
 • Нитратен азот - 3.4 %
 • Фосфор / P2O5 / - 6 %
 • Калий / K2O/ - 6 %
 • Магнезий /MgO / - 1%
 • Сяра /SO3/ - 45%

Микроелементи

 • Бор 0.025 %
 • Желязо 0.070 %
 • Манган 0.040 %
 • Мед 0.010 %
 • Молибден 0.0004%
 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата, еднократната норма е 3-20 кг/дка, а за една вегетация 15-100 кг/дка.


Подобни продукти