Към всички продукти

YaraTera KRISTALON white


Моля изберете

ЯраТера КРИСТАЛОН бял е е формула подходяща за приложение в генеративната фаза на културите. Съотношението азот:калий е 1:2, което го прави подходящ за подобряването на калиевото хранене на калиеволюбивите култури, на растения, отглеждани на почви с ниско калиево съдържание. Прилага се при формиране и наедряване на плодовете и във фаза цъфтеж на култури за рязан цвят. Подобрява качеството на продукцията. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Няма примеси. Не съдържа хлор. Подходящ е за приложение при интензивни култури - зеленчуци и овощни. Солева концентрация ЕС при 1г/л вода - 1.5. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Съдържание:

 • Азот / N / - 13 %
 • Амониев азот - 6 %
 • Нитратен азот - 7 %
 • Фосфор / P2O5 / - 5 %
 • Калий / K2O/ - 26 %
 • Магнезий /MgO / - 3%
 • Сяра /SO3/ - 22 %

Микроелементи

 • Бор 0.025 %
 • Желязо 0.070 %
 • Манган 0.040 %
 • Мед 0.010 %
 • Молибден 0.0004%
 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията, еднократната норма - 3-20 кг/дка, за вегетацията - 15-100 кг/дка.


Подобни продукти