Към всички продукти

YaraTera KRISTALON yellow


Моля изберете

ЯраТера КРИСТАЛОН жълт е формулация с високо съдържание на фосфор, подходяща за третиране на разсади и за стартиране на културите в началото на вегетацията. Подходящ за приложение при фертигация и хидропоника. Без примеси и хлор. Напълно разтворим. Солева концентрация ЕС при 1 г/л вода - 1.0. Не е смесим с YaraLiva CALCINIT и YaraTera KRISTA CALMAG.

Съдържание:

 • Азот (N) - 13 %
 • Амониев азот - 8.6 %
 • Нитратен азот - 4.4 %
 • Фосфор (P2O5)- 40 %
 • Калий (K2O) - 13 %

Микроелементи

 • Бор 0.025 %
 • Желязо 0.070 %
 • Манган 0.040 %
 • Мед 0.010 %
 • Молибден 0.0004%
 • Цинк 0.025 %

*Норма на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на културата: еднократно приложение - 3-20 кг/дка, а за вегетацията - 15-100 кг/дка.


Подобни продукти