Към всички продукти

YaraVera UREA


Моля изберете

YaraVera UREA - (разтворима урея за листно приложение и фертигация)

Съдържание:

Азот (N) - 46% в т.ч.N-NH2 - 46%

YaraVera UREA е специална разтворима урея произведена по начин, който я прави подходяща за приложение при фертигация, листно и хидропонно торене. YaraVera UREA  е качествен, висококонцентриран, икономически изгоден и ефективен азотен тор. Разтваря се бързо във вода без никакви остатъци. YaraVera UREA не съдържа баластни вещества. YaraVera UREA е с висока разтворимост и чистота. YaraVera UREA е много пречистена и с много ниско съдържание на биурет. YaraVera UREA е смесима с всички разтворими торове. Много е подходящо да се прилага в комбинация с цинк съдържащи торове (YaraVita REXOLIN Zn 15). Не съдържа  хлор, натрий и тежки метали. Безопасна за приложение при земеделските култури и за операторите на оборудването за хранене на растенията. YaraVera UREA подобрява вегетативният растеж и нарастването на зърното и плодовете. Листното приложение на YaraVera UREA, е добро допълнение към почвеното хранене, с азот на земеделските култури. Професионалното и компетентно включване на YaraVera UREA в схемата за торене на земеделските култури ни дава много добри резултати. Правилното приложение на YaraVera UREA води до повишаване на добива и качеството на земеделските култури. YaraVera UREA осигурява силен и устойчив растеж на земеделските култури, през продължителен период от време, чрез ефективното освобождаване на хранителните вещества, които се съдържат в нея. Уреята е органично вещество. Името на продукта "Vera", произлиза от старонорвежката дума "vekra", означаваща да направя някой по-жизнен (по-витален).

При *хидропоника се прилага по направената рецепта за отглеждане на културите.

При *фертигация се прилага в етапите на интензивен вегетативен растеж на земеделските култури и при нарастване на плодовете. В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията, нормата на торене е 5-30 кг/дка.

*Листно приложение:

Обща препоръка - с концентрация 0,5-1,5%, 200-500 г/дка.

Тревни площи - през интервал от 2-4 седмици, през цялата календарна година, при наличие на подходящи температури. Норма - 500-5000 г/дка, с 20-60 л/дка вода.

Зърнени култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес) - Фази: от наличие на достатъчно листна маса до восъчна зрялост на зърното, при подходящи температури и климатични условия. Норма - 200-2000 г/дка, с концентрация - 0.5-1.5 %, с 20-100 л/дка вода.

Ориз - Норма - 200-2000 г/дка, с концентрация - 0.5-1.5 %, с 20-100 л/дка вода. Фази: от наличие на достатъчна листна маса до восъчна зрялост на зърното, при подходящи климатични условия.

Царевица и сорго - Норма - 200-2000 г/дка, с концентрация - 0.5-1.5 %, с 20-100 л/дка вода. Фази: от наличие на достатъчно листна маса до восъчна зрялост на зърното, при наличие на подходящи климатични условия.

Кайсии, сливи, череши, нектарини и праскови - 200-2000 г/дка, с концентрация - 0.5-1.5 %, 20-150 л/дка вода. Фази: през пролетта при наличие на достатъчно листна маса до нарастване на плодовете, при наличие на подходящи климатични условия. Не пръскайте по време на цъфтеж. Прекратете пръсканията един месец преди прибиране на реколтата.

Къпини, малини, ягоди, френско грозде, арония и боровинки - 200-2000 г/дка, с концентрация - 0.5-1.5 %, 20-150 л/дка вода. Фази: от наличие на достатъчно листна маса за пръскане до нарастване на плодовете, при наличие на подходящи климатични условия. Не пръскайте във фаза на масов цъфтеж. Прекратете пръсканията един месец преди прибиране на реколтата.

Тиквички и краставици - 200-2000 г/дка, с концентрация 0.5-1.5 %, вода - 20-150 л/дка. Фази: от наличие на достатъчно листна маса за пръскане до нарастване на плодовете, при наличие на подходящи климатични условия. Не пръскайте във фаза на масов цъфтеж. Прекратете пръсканията един месец преди прибиране на реколтата.

Картофи - 200-2000 г/дка, с концентрация 0.5-1.5 %, вода 20-150 л/дка. Фази при наличие на достатъчно листна маса за пръскане до нарастване на клубените, при наличие на подходящи климатични условия.

Зелеви култури (главесто зеле, карфиол, броколи и други) - 200-2000 г/дка, с концентрация 0.5-1.5 %, вода 20-150 л/дка. Фази от наличие на достатъчно листна маса за пръскане до начало на образуване на главата на зелевите култури, при наличие на подходящи климатични условия. 

Бобови култури (люцерна, фасул, грах и други) - с концентрация - 0.5-1.0 %, 200-2000 г/дка, 20-150 л/дка вода. Фази: от наличие на достатъчно листна маса до  нарастване на бобовете, при наличие на подходящи климатични условия. Не пръскайте във фаза цъфтеж.


Подобни продукти