Към всички продукти

YaraVita REXOLIN ABC


Моля изберете

YaraVita REXOLIN ABC е специална комбинация от микроелементи, създадена за профилактика и лечение на недостига на микроелементи при земеделските култури. YaraVita REXOLIN ABC е подходящ за употреба с поливната вода (при фертигация и хидропоника), за третиране на семена и за листно приложение. С подходяща техника или на ръка, може да се прилага и почвено в неразтворен вид (като микрогранули). Стабилен е при рН на разтвора от 3.5 до 6.5. Продукта е във формата на микрогранули и не се разпрашава при употреба. Не съдържа хлор и опасни примеси.

При фергигация се прилага в разтвор от 0.1 г/л вода. При необходимост от микроелементи, може да се ползва през интервал от две седмици, от 2 до 4 пъти през вегетацията на културата. Нормата на приложение на декар е 50-150 г/дка. За листно приложение се прилага в 0.1 % разтвор (с 20-100 л/дка вода). Не се пръска по време на цъфтеж и в горещи и слънчеви дни. Дава добри резултати при съвместно приложение с YaraVera UREA - водоразтворима за листно приложение. За третиране на семена нормата е 100 г/т семена. Разтворимост 150 г/л вода. Смесим е с повечето продукти за торене и препарати за РЗ.

Съдържание:

Желязо (Fe) EDTA - 4 %

Магнезий (MgO) - 3 %

Манган (Mn) EDTA - 4 %

Цинк (Zn) EDTA - 1.5 %

Молибден (Mo) - 0.1 %

Бор (B) - 0.5 %

Мед (Cu) EDTA - 1.5 %


Подобни продукти