Към всички продукти

YaraVita TENSO Cocktail


Моля изберете

YaraVita TENSO Cocktail е висококачествен и стабилен тор, комбинация от хелатирани микроелементи, за профилактика и лечение на недостига на микроелементи в почвата и растенията. YaraVita TENSO Cocktail е универсална комбинация от микроелементи подходяща за всички видове култури във всички фази от тяхното развитие. Тензо-коктейл е формулиран по такъв начин, че ни осигурява максимална безопасност за земеделската култура. Гарантира ни максимална достъпност на микроелементите за растенията. Подходящ е за приложение на почвата, с фертигация и хидропоника. При хидропоника и фертигация YaraVita TENSO Cocktail си прилага по направената рецепта за съответната култура. Не съдържа примеси. Не се разпрашава. Не съдържа хлор. Напълно е разтворим във вода. YaraVita TENSO Cocktail е смесим с повечето торове и препарати за РЗ. Разтворимост във вода 100 г/л при 20 градуса Целзий.

YaraVita TENSO Cocktail е уникално средство с комплексен и физиологически уравновесен микроелементен състав за предпосевно третиране на семената. Целесъобразно е да се използва като добавка към средствата за обеззаразяване на посевния материал. YaraVita TENSO Cocktail стимулира покълването и енергията на прорастването на семената, повишава устойчивостта на растенията при неблагоприятни метеорологични условия в началните фази от развитието им.


Състав:

Бор /B/ - 0.52 % ww - 5.2 г/кг 
Калций /Ca EDTA/ - 2.57 % ww - 25.7 г/кг
Мед /Cu EDTA / - 0.53 % ww - 5.3 г/кг

Желязо общо - 3.84 % ww - 38.4 г/кг
Желязо /Fe EDTA/ - 2.10 % ww - 21.1 г/кг
Желязо /Fe DTPA/ - 1.74 % ww - 17.4 г/кг


Манган /Mn EDTA/ -2.57 % ww - 25.7 г/кг
Молибден /Mo/ - 0.13 % ww - 1.3 г/кг
Цинк /Zn EDTA/ - 0.53 % ww - 5.3 г/кг

Металите-микроелементи /мед, желязо, манган, цинк/ са в хелатна форма.
Това са комплексни метало-органични съединения, лесно разтворими, които се усвояват бързо от растенията и практически не се фиксират от почвата, поради което се отличават с висок коефициент на усвояемост.

Разходни норми за предпосевно третиране на семената:


- Пшеница - 100-200 г/тон семена
- Ечемик - 100-200 г/тон семена
- Слънчоглед - 100-200 г/тон семена
- Царевица - 100-200 г/тон семена
- Ориз - 100-200 г/тон семена
- Грах - 100-150 г/тон семена
- Соя - 100-150 г/тон семена
- Захарно цвекло - 100-150 г/тон семена
- Сорго - 100-150 г/тон семена
- Овес - 100-200 г/тон семена
- Рапица - 100-150 г/тон семена

Задължително е щателно механизирано смесване на препарата със семената.

Листно приложение:

Листно приложение - 0.1% разтвор, в норма 50-150 г/дка. Работен разтвор 20-100 л/дка вода.

Почвено приложение с фертигация:

*Почвено приложение - 50-300 г/дка.


Подобни продукти