Към всички продукти

YaraVita ZEATREL


Моля изберете

Комбинация от ключови хранителни елементи за листно приложение при царевица. 

Състав:

Фосфор (P2O5) - 43 % w/v - 430 г/л

Калий (K2O) - 7.5 % w/v - 75 г/л

Магнезий (MgO) - 6.7 % w/v - 67 г/л

Цинк (Zn) - 4.6 % w/v - 46 г/л

Защо да ползваме този продукт при царевицата:

Листното приложение на фосфор при царевицата при стартирането на културата, може да компенсира временният недостиг на фосфор, предизвикан от студените и влажни почви в началото на сезона и недостатъчно развитите корени на младите растения. Това е особено важно в периоди с по-късни възвратни студове през пролетта. Фосфорът ускорява узряването и намалява влагата на зърното при прибиране. При недостиг на фосфор растенията и корените забавят развитието си, царевицата остава по-дребна. При силен недостиг на фосфор растенията загиват. При недостиг на фосфор кочаните се деформират и върховете им остават неозърнени.

Оптималното калиево торене намалява повредите от ниски температури при царевицата и дава възможноста на растенията да се адаптират по-добре към стрес. Доброто хранене с калий  повишава съдържанието на протеини в зърното и на аминокиселините цистеин и метионин. Калият повишава добива и размерът на кочаните. При недостиг на калий царевицата залага кочаните си много ниско, което много затруднява прибирането на реколтата. Това води до големи загуби на зърно и в последствие до много самосевки в следващата култура. При недостиг на калий кочаните на царевицата остават по-дребни. Дефицита на калий води до пречупване и полягане на растенията.

Недостигът на цинк и магнезий са най-често срещаните хранителни проблеми при царевицата в световен мащаб. И двата хранителни елемента влияят върху ранните етапи от развитието на царевицата, техният недостиг значително намалява добива.

Цинка е много важен за доброто ранно развитие на растенията. Увеличава добива. Ускорява узряването. Цинка е жизнено важен компонент на ензимите участващи във въглехидратният метаболизъм и в производството на протеини. Недостига на цинк води до понижаване на добива, намалява съдържанието на скорбяла в зърното и до падане на енергийната му стойност. Недостига на цинк по царевицата се среща много често в България. Недостига на цинк води до бледи жълти хлоротични зони започващи от основата на листата на царевицата, вървящи успоредно на централната нерватура на листата. Краищата на листата, върховете и централната нерватура остават зелени. Най-младите листа може да станат изцяло хлоротични - жълти или бели. Краищата на листата и стъблата на царевицата може да станат червени. Симптомите започват обикновено от по-старите листа, но понякога се появяват първо по най-младите листа. Намалява се растежа на междувъзлията и това води до вджуджен вид на царевицата.

Магнезият е важен за доброто развитие на растенията рано през сезона.  Подобрява добива. Скъсява времето необходимо за узряването на царевицата. Появата по по-старите листа на жълто-бяла междужилкова хлороза, може да бъде признак на недостиг на магнезий.

Правилното и балансирано торене на царевицата е един от най-важните фактори определящи добивът и качеството. Най-печелившето производство на царевица, залага на ранното развитие на растенията, инвестира в поддържането им здрави и жизнени с достатъчно добре развити корени и листна маса до момента на формиране и изхранване на добре озърнени и изхранени кочани.

Предимства

• Формулиран за безопасно приложение в критичните

фази от развитието на царевицата.

• Смесим с повечето торове и продукти за растителна

защита. Посетете www.tankmix.com

• Доказано и сигурно действие. Продуктът е изпитван и

наблюдаван върху много култури в цял свят.

• Високо качествo: постоянен състав и стабилни пока-

затели. Произведен по стандартите за качество на ISO

9001.

• Лесна за ползване течна формулация. Излива се и се

разбърква лесно в резервоара на пръскачката.

• Високо съдържание на хранителни вещества с ниски

дози на декар.Спестява работно време и трупането на

отпадъци от опаковки.

Съдържа: емулгатори, прилепители, намокрители и

вещества подобряващи проникването му в листата на

царевицата .

Приложение по култури :

Култура              Фаза                     Доза

Царевица     От 4 до 8 лист       200-400 мл/дка (20 л/дка вода)

Сорго            От 4 до 8 лист      200-400 мл/дка (20 л/дка вода)

Просо           От 4 до 8 лист      200-400 мл/дка (20 л/дка вода)

Пшеница       Братене                200-500 мл/дка (20 л/дка вода)

Ечемик          Братене                200-500 мл/дка (20 л/дка вода)

Ориз              Братене                200-500 мл/дка (20 л/дка вода)

Картофи       100 % поникване  200-500 мл/дка (20 л/дка вода)

Моркови       15 см височина    200-500 мл/дка (20 л/дка вода)

Лук                15 см височина    200-500 мл/дка (20 л/дка вода)  


Подобни продукти