KWS Баласко

БАЛАСКО

Изцяло балансиран

FAO 430, третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага4
Начално развитие5
Височина на растението5
Царевица за силаж4
Добив зелена маса4
Добив сухо вещество5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане4

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящикакто за зърно, така и за силаж и биогаз

Гъстота на сеитба за зърно6000 – 6500
Гъстота на сеитба за силаж8000 – 8500
Брой редове в кочан16 – 18

 

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз