Колосал - снимка

Колосал

COLOSAL течен тор съдържащ комплексирана мед. Продукта има запомнящо се име, което напомня за голямата му ефективност и полза. Може да се прилага при всички растения, включително зърнени култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, спелта и др.), бобови растения (люцерна, фасул, леща, нахут и др.), цветни и декоративни култури, тревни площи (стадиони, голф игрища, паркове и др.), зеленчуци и овощни (костилкови и семкови овощни, орехоплодни, лозя и др.), ягодоплодни, пасища и други.

COLOSAL е ЕО ТОР.

Продукт, използван в екологичното земеделие, съгласно приложенията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и 889/2008.

ДЕЙСТВИЕ:

COLOSAL е течен тор съдържащ мед в системна форма, мед комплексирана с хептаглюконова киселина, благодарение на което се постига идеален пренос и равномерно разпределение на елемента във вътрешността на растението. Медта активира определени ензими, участващи в синтеза на лигнин, и има ключово значение за различни ензимни системи. Също така е нужна в процеса на фотосинтеза, който е от основна важност за дишането на растенията, и е спомагателно вещество в обмяната на въглехидрати и белтъчини. Освен това медта спомага за подсилване на вкуса и оцветяването на плодовете, зеленчуците и цветята. Медта прави клетъчните стени по-здрави и така повишава устойчивостта на растенията на нападение от патогени и неприятели. Повишава добива и качеството на зърнените култури. Не само коригира недостига на мед при растенията, но и ги стимулира в критичните етапи от тяхното развитие. Хептагоновата киселина е безопасно органично вещество, производно на глюкозата, което се ползва в медицината. Хептаглюконовата киселина е безопасна за растенията и околната среда. Не замърсява водата и почвата. Подходяща е за листно приложение, защото няма фитотоксичен ефект върху растенията. Стабилна е в много голям диапазон на рН на разтвора рН 2-10.

COLOSAL не се отмива от дъжда поради своя системен ефект, благодарение на което успяваме да намалим количеството влагана мед, а оттам ограничаваме и влиянието върху околната среда. Заедно с всичките си други положителни ефекти, като резултат от ролята му в ензимните процеси, увеличава устойчивостта на растителния организъм към някой заболявания като: брашнеста мана, мана, листни петна, картофена мана, алтернария, антракноза, пауново око, фитофтора, стемфилиум, питиум, монилия, фузикокум, бактериози и др. Предпазва зърнените култури от белокласие, празни класове и намалява нападението от мораво рогче. Намалява рисковете от гниене и изсъхване на тревните площи. Приложението му допринася значително за поддържането на лозята в добро здравословно състояние. Правилното торене на пасищата с мед съдържащи торове, допринася за отглеждането на здрави животни. Продукта не се измива от дъжда.

Медта, която се съдържа в COLOSAL e от съществено значение за:

 • Формиране на семената и плодовете.

 • Образуването на хлорофил и фотосинтезата.

 • За силните и гъвкави растителни клетки.

 • За синтеза на нишестето, съдържанието на захари и вкуса на плодовете.

Фактори водещи до недостиг на мед:

 • Ниски нива на мед в почвата.

 • Почвите с високо съдържание на органични вещества фиксират медта, което намалява нейната достъпност за посевите.

 • Наличието на твърде много фосфати и азотни съединения в почвата блокира усвояването на мед от земеделската култура.

 • Високото рН на почвата намалява усвоимостта на медта.

Симптоми на недостиг на мед:

Един от първите симптоми е повяхване на растенията. Това може да се случи независимо от наличието на достатъчно влага за растенията. При зърнените култури: празен клас, белокласие, некрози, светли, тънки и завити млади и средни листа, побеляване на листата – изцяло или на ивици и потъмняване по стъблата, пречупване на класовете и стъблата на растенията. Понякога единствените симптоми са по-голямо нападение от болести и неприятели, по-ниски добиви и качество. Дефицита на мед причинява забавяне на зреенето на зърното, плодовете и зеленчуците. Недостига на мед води до некротични петна по кожицата на плодовете и зеленчуците. Бобовите култури забавят растежа си, листата се завиват и растежният връх побелява. Често симптомите на недостиг на мед се бъркат със засушаване и преовлажняване, замръзване от ниски температури и нападение от болести. Недостига на мед е един от основните фактори на загуба на добив в световен мащаб.

Кога трябва да приложим задължително мед съдържащи торове:

 1. Ниско съдържание на мед в почвата.

 2. Фактори обуславящи затрудненото му усвояване.

 3. Определяне на необходимостта от мед с почвен или листен анализ.

 4. Добивът и качеството, които получаваме от зърнените култури и лозята е под нашите очаквания.

 5. Имаме голямо нападение от болести и често в посевите се появяват петна от изсъхнали или болни растения. Особено при пшеница и ечемик.

 6. Наличие на мораво рогче.

 7. Растенията проявяват необичайно висока чувствителност и отслабена селективност към приложението на хербициди.

 8. Видими симптоми на недостиг на мед.

 9. Нетрайна и лесно разваляща се продукция от зеленчуци и овощни култури.

 10. Високи норми на азотно торене.

 11. Производствени цели за висок добив и качество.

 12. Отглеждане с минимални обработки, стриптил и ноутил.

 13. Препоръка на компетентен специалист.

СЪСТАВ:

Водоразтворима мед (Cu) 6% w/w

Комплексиращ агент: хептаглюконова киселина.

Интервал на стабилност на комплексното образувание: pH 2-10

 ДОЗИРОВКА:

Градински култури (картофи, зеленчуци и подправки): През вегетационния период. Листно приложение 150-300 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/дка.

Овощни и лозови насаждения: Според особеностите на културата. Листно приложение 150-300 мл/100 л вода. Не пръскайте по време на цъфтеж! Капково приложение 300-500 мл/дка.

Полски култури (рапица, пшеница,ечемик, царевица, слънчоглед, ориз и др.): Листно приложение 100-200 мл/дка. Не пръскайте по време на цъфтеж! Капково приложение (царевица) 300-500 мл/дка.

Декоративни растения/зелени площи: Според метеорологичните условия. Листно приложение 200-400 мл/100 л вода. Не пръскайте по време на цъфтеж! Капково приложение 300-500 мл/дка.

Горски плодове (малини, къпини, ягоди, боровинки и др.): През вегетационния период. Листно приложение 150-250 мл/100 л вода. Не пръскайте по време на цъфтеж! Капково приложение 200-400 мл/дка.

Смесимост: Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.