Компактори

Технически характеристики

3

4

5

Работна ширина ( м )

3000

4000

5000

Транспортна ширина ( м )

3000

4000

5000

Необходима мощност (к.с.)

75-115

 95-155

 136-215

Брой работни органи

30

40

50

Маса (кг)

1650

1960

3400

Галерия