KWS Khimediya-снимка

ХИМЕДИЯ CL

Превъзходна технологична сила за чисти полета

Характеристика на хибрида

Предимства

20.08. - 15.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

30 - 45 растения/м

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА