Калумет царевица

КАЛУМЕТ

Висококачествен хибрид за силаж и биогаз

FAO 700, третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага1
Начално развитие2
Височина на растението5
Царевица за силаж5
Добив зелена маса5
Добив сухо вещество4

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

Гъстота на сеитба за зърно5300 – 5800
Гъстота на сеитба за силаж7500 – 8000
Брой редове в кочан18 – 20

 

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз