KWS Konfites-снимка

КОНФИТЕС

Мощно растение със сухо зърно

FAO 450, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага5
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж3
Добив зелена маса4
Добив сухо вещество4

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6000 – 6500
Брой редове в кочан16 – 18