KWS Acer CL - снимка

KWS ACER CL

Клиърфийлд технология

Още предимства

Техническо описание

Добивен потенциал5/5
Съдържание на масло в семката4/5
Устойчивост на полягане5/5
Устойчивост на Склеротиния4/5
Устойчивост на Фома4/5
Устойчивост на Фомопсис5/5
Устойчивост на Синя китка5/5
Подходящ за сухи и песъчливи почви5/5
Подходящ при влажни и студени почви4/5
Сеитбена норма семена/дка6300 – 6500