KWS Adnano

KWS АДНАНО

Високи добиви при силно стресови условия

FAO 4800, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага4
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж2
Добив зелена маса3
Добив сухо вещество2

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6300 – 6700
Брой редове в кочан16 – 18 – 20