KWS Адонисио-снимка

KWS АДОНИСИО

Олицетворение на новото

FAO 340, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива4
Изпускане на влага5
Начално развитие5
Височина на растението4
Царевица за силаж2
Добив зелена маса2
Добив сухо вещество2

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитбаза зърно6500 – 7000
Брой редове в кочан16 – 18