KWS Advisio - снимка

KWS АДВИЗИО

Нова генетика за рекорди

FAO 450, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага5
Начално развитие4
Височина на растението4
Царевица за силаж3
Добив зелена маса3
Добив сухо вещество3

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis5
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6300 – 6700
Брой редове в кочан16 – 18 – 20