Пшеница-снимка

KWS ЕКСТРЕМ

Изборът на добрия стопанин

Характеристики

Добиви и качествени параметри от малки тестови полета 2020

Добив

780 – 925 кг/дка

Съдържание суров протеин

13,60% – 16,50%

Добив мокър глутен

28,60% – 34,20%

Сеитбена норма

380 – 550 кълняеми семена/м2

Изкласяване7/9
Цъфтеж7/9
Височина на растението6/9
Зимоустойчивост8/9
Полягане9/9
Брашнеста мана7/9
Фузариоза по класа8/9
Септория по листата7/9
Пречупване на стъблото9/9
Drechlera tritici rep.7/9
Жълта ръжда8/9
Кафява ръжда8/9
Зърна/Клас9/9
Хектолитрово тегло8/9
Добив зърно9/9
Добив мокър глутен8/9
Съдържание на суров протеин7/9
Монокултура8/9
Предшественик царевица8/9
Ранна сеитба8/9
Нормална сеитба9/9
Късна сеитба7/9