KWS Granos-снимка

KWS ГРАНОС

Абсолютна защита за силно развитие

Характеристика на хибрида

Предимства

25.08. - 20.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

30 - 35 растения/м

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА