KWS Интелиджънс - снимка

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС

Гарантиран успех! Стабилен добив!

FAO 420, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага5
Начално развитие4
Височина на растението5
Царевица за силаж4
Добив зелена маса5
Добив сухо вещество4

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6300 – 6700
Гъстота на сеитба за силаж8000
Брой редове в кочан16 – 18 – 20