KWS Лауро-снимка

KWS ЛАУРО

Стабилен добив в екстремална среда

FAO 310, INITIO третиране

Характеристика на хибрида

Предимства

Царевица зърно5
Добив зърно5
Стабилност на добива5
Изпускане на влага5
Начално развитие5
Височина на растението3
Царевица за силаж2
Добив зелена маса2
Добив сухо вещество2

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Ustilago maidis4
Helminthosporium turcicum4
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Гъстота на сеитба за зърно6700 – 7500
Брой редове в кочан14 – 16