KWS Mikado

МИКАДО

Императорът на силажа

FAO 600, третиран с REDIGO M

Характеристика на хибрида

Царевица зърно3
Добив зърно3
Стабилност на добива3
Изпускане на влага2
Начално развитие2
Височина на растението5
Царевица за силаж5
Добив зелена маса5
Добив сухо вещество5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

Ustilago maidis3
Helminthosporium turcicum5
Fusarium spp4
Стъблено полягане5

 

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз

Гъстота на сеитба за зърно5300 – 5800
Гъстота на сеитба за силаж7500 – 9000
Брой редове в кочан18 – 20 – 22

 

Царевични хибриди, подходящи както за зърно, така и за силаж и биогаз