Навесни култиватори

Технически характеристики

3,60

4,20

4,60

5,00

5,60

6,00

7,00

8,00

8,60

Работна ширина ( м )

3,60

4,20

4,60

5,00

5,60

6,00

7,00

8,00

8,60

Необходима мощност (к.с.)

90-100

100-110

110-120

120-130

140-150

160-170

170-180

190-200

200-220

Брой работни органи

36

42

46

50

56

60

70

80

86

Маса (кг)

710

820

900

1000

1150

1300

1650

1870

2050

Галерия