Силеко - снимка

Силеко

Silecko е течен тор създаден на базата на хелатиран цинк. ЕО тор. 100 % разтворим във вода. Подходящ е за листно приложение, а също така и почвено с капковото напояване. Може да се прилага и при хидропоника. Silecko е подходящ за екологичното земеделие. Произведен е само от природни суровини. Препоръчва се за всички земеделски култури, особено за ориз, пшеница, царевица и другите зърнени култури, овощни култури, лозя, зеленчуци, тревни площи – паркове, стадиони, голф игрища, цветя, маслини и други.

Съдържание:

Цинк (Zn) – 2 % w/w водоразтворим

Цинк (Zn) – 2 % w/w EDTA хелатиран.

Комплексиращ агент хептаглюконова киселина.

Стабилен при диапазон на рН – 2 – 9.

Цинка се абсорбира от растенията в катионна форма – Zn 2+, или като образува комплексни съединения и хелати за почвено и листно приложение. Растенията имат нужда от относително малки количества цинк, но те са незаменими за физиологията на растенията. Цинка участва в множество процеси в растенията. Цинка е необходим за нормалният растеж и развитие. При недостиг на цинк листата се обезцветяват и растежа се ограничава. Цинкът е важен за функционирането на ензимите и синтеза на ауксина. Цинка е активатор на ензимите за синтеза на протеините, участва в регулирането и консумацията на захарите, необходим е за синтеза на скорбялата и за правилното развитие на корените. Цинка участва в узряването на дървесината и е нужен за формирането на хлорофила и карбохидратите, подпомага преодоляването на ниските температури. При недостиг на цинк се появава хлороза по младите листа подобна на хлорозата от недостиг на желязо и манган, но при цинка покрива хомогенно целият лист и проводящите съдове не остават зелени. Снабдява растенията с най-усвоимата и работеща форма на силицият (силиконът, Si). Силицият е вторият най-разпространен елемент в земната кора и играе редица важни роли в минералното хранене на растенията. През последните години, изследванията за ползите от силицият за земеделските култури, е помогнала да се утвърди торенето със силиций, като важна агрономическа практика в земеделелието. От почвите се изнасят милиони тонове силиций годишно. Редица резултати от изследвания показват положителния ефект на листно прилагания силиций, за потискане на болести при различни култури: ориз, пшеница, грозде, краставица, тиквички, тикви и др. Лечебният и предпазен ефект се дължи на образуваният силициев филм, подтискащ патогенна инфекция чрез йони, или промяна на pH-то на повърхността на листата.  Фосфорът и силицият имат синергичен ефект в почвите. Действието на неорганичният силиций (калиев силикат) е повърхностно и стационарно. Има репелентен (смучещи насекоми и др.), противонематоден и противопаразитен ефект (брашнеста мана и др.), намалява заразният фонд и пази растенията от засушаване. Но ефекта е само върху повърхността на листата, стъблата и плодовете. С прираста на растенията, новите части от растенията остават незащитени и възможен вход за инфекции. Неорганичният силиций (Si, силикон) не прониква в растенията. Органичният силиций (Si,силикон) има същият ефект, като неорганичният, но е системен ефект. Прониква в растенията и прави стените на клетките по-еластични и здрави. Има репелентен и противопаразитен ефект, намалява заразният фонд и пази растенията от засушаване.

Какво прави Silecko:

– Доставя на растенията усвоими и напълно природни хранителни вещества.

– Стимулира общият растеж и развитието на корена.

– Увеличава производството на хлорофил в растението.

– Повишава броят на рецепторите за въглероден диоксид в растителните тъкани.

– Подобрява усвояването на хранителни елементи от растенията: азот, калций, фосфор, калий и др.

– Повишава добива от семена на единица производствена площ, като увеличава и средният размер на семената. Важно за пшеницата, ечемика, рапицата, слънчогледа, царевицата и ориза, които са най-важните култури за страната ни.

– Прави плодовете по-плътни, по-устойчиви на наранявания, транспорт и съхранение.

–   Плодовете и цветята запазват по-дълго тургора си след откъсване. Продуктите пристигат при клиента в по-свежо състояние.

–  Заздравява тъканите и клетките на растенията – корените, стъблото и листата.

– Прави растенията по-устойчиви на полягане и пречупване.

– Разтворимият силиций се усвоява от корените на растенията и предоставя ефективна защита срещу много заболявания.

– В почвата запазва хранителните елементи от измиване и излитане, какъвто е случаят с азота, сярата и калият.

– Приложен почвено структурира почвата и подобрява запазването на влагата в нея.

– Има благоприятно въздействие върху растежа, развитието и добива на растенията.

– Подпомага растенията при защитата им срещу биотичен и абиотичен стрес.

– Има профилактичен ефект при болести, като брашнеста мана и сечене при пшеница, ориз, окрасни култури и краставица.

– Увеличава значително биомасата и добива от зърно на ориза.

– Повишава добива, качеството на зърното и хлебопекарните показатели при биологично и традиционно отглеждана пшеница. 

– Доскоро на този хранителен елемент не се обръщаше достатъчно внимание. Оказва се, че той може да играе ролята на лимитиращ фактор за добива и качеството. Това вече се признава от специалистите по хранене на растенията.

–   Много видове растения, но най-вече тревистите видове, усвояват силиций в количества сравними с тези на макроелементите.

– Силицият (Si, силикон) подобрява състоянието на почвите съдържащи проблемни нива на тежки метали. Намалява токсичността на Fe, Al и Mn, увеличава достъпността на P. Подобрява физиологично солевия толеранс в растителният организъм, чрез образуване на силициеви съединения в растенията.

– Растенията торени със силикон са по-здравословни за хората, заради намалената употреба на пестициди.

– Хората и животните си набавят силицият от растенията, той е важен за здравите кости, зъби, еластичните стави, нокти, коса, кожа и за добрата обмяна на веществата при хората и животните.

– Освен структурната си роля силицият има и функционална, може да предпазва растенията от нападение на болести и неприятели. Намалява щетите предизвикани от абиотичен стрес, предизвикан от факторите на околната среда. Подобрява защитната реакция на растението. 

– Намалява щетите от прекършване на растенията в резултат на силни ветрове, засушаване, високи температури, замръзване, силна слънчева радиация (ултравиолетовите лъчи на слънцето), химически стрес в резултат на засоляване, тежки метали, хранителен дисбаланс и други.

– Подобрява имунната система на растенията и я прави по-ефективна в предпазването на растенията от болести, неприятели и неблагоприятни фактори на средата.

– Подтиска развитието на брашнеста мана при тиквови култури (краставици, пъпеши, тикви и дини), брашнеста мана при зърнени култури (пшеница и ечемик).

– Важен за доброто състоянието на тревните площи. Намалява нападението от различни болести, като сиви листни петна.

– Ограничава щетите от царевичен стъблопробивач, листоминиращи мухи, акари и скакалци.

– Намалява щетите от прекомерно и едностранчиво азотно торене.

– Недостига на цинк и силикон води до увеличение на нападението от болести и неприятели, по-слаби растения, по-чувствителни на механични повреди и стрес. Продукцията от зеленчуци, овощни култури и цветя става по-некачествена и по-нетрайна. Растения с дефицит на цинк и силикон страдат от по-ранно и по-тежко нападение от брашнеста мана.

– Въпреки, че песъкливите почви съдържат много силиций, формата му е неусвоима за растенията. По-старите по своя генезис почви, съдържат по-малко силиций. В органичното вещество и хумуса се съдържат малки количества силиций. Торфа също не съдържа достатъчно силиций. По-богати на силиций са младите почви.

– Практика е в страните с развито зеленчукопроизводство да се ползват продукти съдържащи силиций за обогатяване на субстрата и торене на растенията (с фертигация и листно).

– Монокотиледоните имат нужда от по-големи количества силиций. Те го натрупват в тъканите си. (Примери за монокотиледони покритосеменни растения са трева, захарна тръстика, царевица, ориз, пшеница, овес, ечемик, бамбук, ръж, лилия, чесън, лук, банан, бромелии, орхидеи  и други.)

– Намалява повредите от слънчеви пригори при ябълките, крушите, прасковите, кайсиите, доматите и краставиците.

–  Повишава броят на заложените и запазените плодове.

– Повечето земеделци познават добре значението на азота, фосфора и калият за отглеждане на здрави растения, но по-малко от тях знаят, че силицият, може да им помогне да отглеждат по-здрави и добивни растения с високо качество с помощта на един напълно природен продукт.

 Препоръчителни норми на приложение:

 – Листно приложение – 20-40 мл/дка.

 С работен разтвор от 50-100 л/вода на дка.

– С фертигация – 30-100 мл/дка.

Оптималната схема на приложение за повечето култури е 3 пъти по 30 мл/дка за един сезон.

Най-важните моменти за прилагане на SIlecko са:

–   Критичните моменти от развитието на културата.

– Преди очаквани периоди на натиск от болести, неприятели или неблагоприятни климатични условия.

–    При образуване и нарастване на плодовете.

 Научните разработки доказващи ползата от приложението на силицият в земеделието са многобройни:

Силицият подпомага растенията при защитата им срещу биотичен и абиотичен стрес (Epstein, 1999, 2001). Един от най-проучените ефекти на силицият е профилактичният му ефект срещу патогенни агенти, като брашнеста мана при пшеница (Bélanger et al., 2003), окрасни култури и краставица (Fawe et al., 1998; Liang et al., 2005) и Magnaporthe grisea по ориза (Rodrigues et al., 2004). Третирането на ориза с листни и почвени торове съдържащи Si има положителен ефект, биомасата е увеличена с 42%, а добива с 25%. Повишава добива и качеството на зърното при биологично отглеждана пшеница. Подобрява хлебопекарните качества (J.Kowalska, J.Tyburski, J.Bocianowski, J.Krzyminska, K.Matysiak).

Смесимост: Този продукт е смесим с повечето препарати за растителна защита и торове. Преди употреба направете директен тест за смесимост: смесете готовите работни разтвори в прозрачен съд.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 2 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката

Производител: Agrological Dynamics Proserpina S.L.