KWS Umberto -снимка

УМБЕРТО KWS

Нова селекция с устойчивост към разпукване и болести

Характеристика на хибрида

Предимства

25.08. - 20.09.

ОПТИМАЛЕН СРОК ЗА СЕИТБА

35 - 50 растения/м

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ВСИЧКИ ТИПОВЕ ПОЧВА