KVS Yara-Grain

Yara GRAIN NP 18-20+TE

Yara GRAIN NP 18-20 + SO3 14 % + CaO 4 % + Zn 0.002 % + Fe 0.02 % Yara GRAIN е комплексен тор подходящ за основно и предсеитбено торене. ЕО Тор.

Yara GRAIN

NP 18-20 + SO3 14 % + CaO 4 % + Zn 0.002 % + Fe 0.02 %

Комбиниран гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор. Подходящ за приложение при всички земеделски култури.

Съдържание:

Азот N – 18% (нитратен – N 5.5%, амониев – N 12.5%)

Фосфор P2O5 – 20%

Сяра SO3 – 14%

Калций – СаО – 4 %

Цинк Zn – 0.002 %

Желязо Fe – 0.02 %        

Yara GRAIN съдържа азот, фосфор, калций и сяра, както и важните микроелементи цинк и желязо. Yara GRAIN е с много по-добри агрономически характеристики в сравнение с общи торове, като амофос и диамофос. Yara GRAIN не вкислява почвата, което го прави по-подходящ за предсеитбено торене на полски култури отглеждани на кисели почви.

Азотът е в две форми, нитратна за бързо усвояване и амониева за по-удължено хранене с азот. Формата на хранителните вещества в Yara GRAIN е такава, че той е по-ефективен от повечето продукти на пазара. Фосфорът е в две форми – ортофосфати и p-extend.

Калцият е основен елемент нужен за здравината на клетките и за развитието на корените на растението.

Сярата, цинкът и желязото са важни за фотосинтезата и за метаболизма на растението, за синтеза на протеини и за устойчивостта на растенията на биотичен и абиотичен стрес.

*Норми на торене с Yara GRAIN

Ечемик 15-22 кг/дка

Пщеница 17-25 кг/дка

Рапица 20-28 кг/дка

Царевица 20-40 кг/дка

Слънчоглед 20-30 кг/дка

Ориз 17-25 кг/дка

Овощни 20-30 кг/дка

Памук 20-30 кг/дка

Зеленчуци 20 кг/дка

Лозя 20-30 кг/дка

*Това са примерни норми за торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Italia Ravenna.

Прочетете листа за безопасност.