Yara POWER 11/22/16

Yara POWER NPK 11-22-16 + 10 % SO3 Формула с повишено съдържание на фосфор, изключително подходяща за предсеитбено торене на есенни и пролетни култури. Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

NPK 11-22-16 + 10 % SO3

Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

Yara Power е много концентриран комбиниран минерален тор. Yara POWER  е особено подходящ за основно и предсеитбено торене на култури с високи изисквания към фосфорно хранене. Yara POWER е идеален за запасяващо торене на почви с ниско съдържание на фосфор. Yara POWER се произвежда в заводите на Яра в Равена, Италия. Гранулата е изключително изравнена, без прах, лесна за съхранение и употреба. Има високо съдържание на фосфор, което го прави икономически изгоден източник на фосфор. Азота увеличава образуването на цветове и добива на семена. Азота при етеричните култури увеличава съдържанието на етерично масло в цветовете и семената. Фосфорът стимулира доброто вкореняване и цъфтежа. Фосфорът е необходим за нормалният растеж и зреене. Фосфорът играе важна роля в дишането, фотосинтезата, складирането и транспорта на енергия, деленето и растежа на клетките. Калият е незаменим хранителен елемент, той катализира много ензимни процеси важни за растежа на земеделските култури. Калият регулира отварянето и затварянето на устицата , важен процес за усвояването на въглеродният двуокис, необходим за фотосинтезата. Калият е важен елемент в метаболизма, за синтеза на въглехидратите, транспорта на вода по ксилема и удължаването на клетките.  Калият е най-многобройният катион в клетъчната цитоплазма и вакуолата, играе важна роля за клетъчният тургор. Най-важната роля на калият е функционална – увеличаване и стимулиране на добива и устойчивостта на биотичен (болести, неприятели и др.) и абиотичен (засушаване, топлинен стрес и др.) стрес. Калият е важен за маслодайните култури. Сярата е необходима за усвояването на азота, за синтезирането на аминокиселини (цистеин и метионин), протеини и витамини. Сярата е важна за фотосинтезата и за устойчивостта на ниски температури. Сярата е важна за процеса на нитрат редуктазата, при който нитратният азот се превръща в аминокиселини. Yara POWER е ефективният запасяващ с фосфор тор, подходящ за култури, които не са чувствителни на хлор. Фосфорът е в две форми – ортофосфати и p-extend.

Съдържание:

Азот N – 11% (Амониев – 8 %, Нитратен – 3 %)

Фосфор Р2О5 – 22 %

Калий К2О – 16 %

Сяра SO3 – 10 %

*Норма на торене:

Пшеница – 20-30 кг/дка

Ечемик – 20 кг/дка

Царевица – 20-40 кг/дка

Слънчоглед – 20 кг/дка

Рапица – 20-30 кг/дка

Бобови култури – 20 кг/дка

Кориандър – 20 кг/дка

Влакнодайни култури – памук, коноп и лен – 20 кг/дка

Ориз – 20-30 кг/дка

*Това е примерна норма на торене, за конкретна съобразена с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Ravenna Italia.