YaraMila PANTHER

YaraMila PANTHER NPK 18-06-12 + 3.6 MgO + 0.3 B + 0.1 Zn Подходящ за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор. Съдържа азот, фосфор, калий, магнезий, сяра, калций, бор и цинк. Гранулиран тор за почвено приложение. ЕО тор.

YaraMila PANTHER е направен по уникална технология, благодарение, на която всички хранителни вещества в него се разтварят лесно във вода, формата им ги прави достъпни за корените на растенията. Подходящ е, както за основно торене, така и за подхранване на земеделските култури.

YaraMila PANTHER е подходящ е за всички калиеволюбиви култури, които не са чувствителни на хлор. YaraMila PANTHER е много подходящ за торене на почви богати на фосфор. Може да се прилага в комбинация с други фосфор съдържащи торове.

YaraMila PANTHER съдържа освен азот, фосфор и калий и важните за повечето култури магнезий, цинк и бор. Повечето български почви не съдържат достатъчни количества цинк и бор, за да се постигнат максимален добив и качество от земеделските култури. Слънчогледа, рапицата и бобовите култури са силно чувствителни на недостиг на бор, а зърнените житни култури на недостиг на цинк. Съдържа 18 % балансиран азот, комбинация от нитратна и амониева форма, с цел да дадем едновременно бързо и удължено хранене на земеделските култури с азот. Високото съдържание на азот го прави много подходящ за торене на култури с високи потребности от азотно хранене. Фосфорът е в оптималното съотношение на ортофосфати, полифосфати и p-extend. Полифосфатите се намират във всички живи организми и са в основата на възникването на живота на Земята. Те се усвояват много по-ефективно от растенията, в сравнение с фосфора в други торове. Полифосфатите подобряват усвояването на важни за растенията микроелементи. Значението на магнезият, като хранителен за растенията елемент, произтича преди всичко от участието му в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилация на въглеродният двуокис. Магнезият е необходим за усвояването и транспортирането на фосфатите в растението. Борът е един от най-важните микроелементи. България има много карбонатни почви, а те са характерни с недостига на бор. Всички органи на растенията съдържат бор. Борът играе важна роля във въглехидратният обмен, синтеза на витамини, образуването на тъканите, цъфтежа, оплождането и други важни процеси за растението. Липсата на бор води до намаляване на добива и качеството. Цинка играе важна роля в метаболизма на растението. Цинка е необходим за фотосинтезата, дишането, синтезирането на хлорофила, за усвояването на фосфора и азота. При недостиг на цинк в тъканите на растението се натрупват непреработени нитрати в токсични нива и намалява съдържанието на протеини.

Съдържание:

Азот – 18 % (9.5 % амониев азот и 8.5 % нитратен азот)

Фосфор – 6 % Р2О5

Калий – 12 % – К2О

Сяра – 1.7 % S

Калций – 6 % СаО

 Магнезий – 3.6 % MgO

 Бор – 0.3 % B

 Цинк – 0.1 % Zn

*Примерни норми на торене:

Пшеница – 20-30 кг/дка

Ечемик – 20-25 кг/дка

Рапица – 20-30 кг/дка

Царевица – 20-30 кг/дка

Слънчоглед – 20-25 кг/дка

Бобови култури – 20 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Norge Porsgrunn.