Yara StarPlus - Agro

YaraMila STAR PLUS

YaraMila STAR PLUS  е почвен гранулиран тор съдържащ азот, фосфор, калий, сяра и цинк.

ЕО тор.

Направен по уникална технология, благодарение на която, хранителните вещества в него се усвояват напълно и веднага в рамките на една вегетация на културата.

Фосфорът е  комбинация от ортофосфати, полифосфати и p-extend. Полифосфатите – фосфорът с дълги вериги се намира във всички живи организми и стои в основата на възникването на живота на земята.

Полифосфатите имат свойството да подобряват усвояването на намиращите се в почвата микроелементи от корените на растенията.

YaraMila STAR PLUS има балансирана формула включваща важните хранителни хранителни елементи азот, фосфор, калий, магнезий, сяра и цинк. Той е идеален за полски култури, като пшеница, ечемик, рапица и други. Подходящ е за почви с високо съдържание на калий.

България е в зона с недостиг на цинк. Повечето земеделски култури са чувствителни на недостиг на цинк. YaraMila STAR PLUS увеличава добива от земеделските култури, защото осигурява добро хранене на растенията.

Азотът е в две форми бързо действащата нитратна форма за бързо хранене с азот и по-бавната амониева форма, за да осигурим по-дълго хранене с азот.

Магнезият, сярата и цинкът подобряват фотосинтезата, усвояването на азота, вкореняването, енергийната система на растението, синтеза на протеини и устойчивостта на болести и неприятели. Всички хранителни вещества са в една гранула, което ни осигурява равномерно разпределение на всички хранителни вещества.

Тъй като е прилвана гранула може да се ползва и за внасяне със сеялките по време на сеитбата. Гранулите са изключително качествени и при контакт с почвата веднага започват да хранят растенията.

Съдържание:

Азот – N 21% (нитратен – 7.5%, амониев – 13.5%)

Фосфор – P2O5 – 17%

Калий – K2O – 3% Сяра – S – 4%  Цинк – Zn – 0.15%

*Примерни норми на приложение:

Ечемик – 15-20 кг/дка

Пшеница – 15-25 кг/дка

Рапица – 20-25 кг/дка

Царевица – 20-30 кг/дка

Слънчоглед – 20-25 кг/дка

Ориз – 15-20 кг/дка

Овощни семкови и костилкови – 20-25 кг/дка

Памук – 20-25 кг/дка

Зеленчуци – 20 кг/дка

Лозя – 20-25 кг/дка

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Yara Norge Porsgrunn.