Yara Krista K Plus-снимка

YaraTera KRISTA K PLUS (Калиев нитрат)

ЯраТера KRISTA K PLUS

Съдържание:

Азот (N) – 13% в т.ч. N-NO3 – 13%

Калий (K2O) – 46%

Разтворим ЕО тор.

Подходящ за всички култури и фази на развитие. Засилва имунната система на растенията. Дава бързи и лесни за планиране резултати. Повишава добива и качеството на културите. Увеличава периода, в който цветята, зеленчуците, плодовете, морковите и картофите запазват качеството си, след прибиране на реколтата. Подобрява формата, оцветяването, вкуса и аромата на плодовете и зеленчуците. Увеличава съдържанието на захари и сухо вещество в плодовете, зеленчуците, картофите и морковите. Подобрява устойчивостта на абиотичен стрес (твърде високи и ниски температури, засушаване и преовлажняване). Заздравява стените на клетките, като по този начин прави растенията по-устойчиви на болести и неприятели. Има високо съдържание на калий. Съдържа 46 % калий (K2O). Азота е 100% в бързо действаща, нитратна форма. Съотношението на азот към калий е N:K 1:3. Не вкислява почвата! Има ниска степен на засоляване. Подобрява усвояването на катионите: калий, магнезий и калций. Подходящ за употреба при фертигация и хидропоника. При хидропоника се ползва по направената рецепта за съответните култури. При фертигация се прилага във фазите на интензивен растеж и особено във фазата на нарастване на плодовете и зреенето им. Листно приложение – 0,3 – 1,5%. Не съдържа хлор и примеси. Подходящ за употреба при чувствителни на хлор култури. Напълно разтворим във вода. Продукта е хомогенен, изсипва се лесно, не се разпрашава и не се сбива. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Разтворимост 315 г/л вода при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 8-9 при разтвор 1 % w/w и солева концентрация ЕС 1.3 dS/m при 20 градуса Целзий. Смесим е с YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA MAP и YaraVera UREA-кристална.

*Норми на торене:

В зависимост от запасеността на почвата и нуждите на растенията – 5-30 кг/дка.

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Kemapco, Aqaba 77110, Jordan Прочетете листа за безопасност.