Krista Map - снимка

YaraTera KRISTA MAP (Амофос)

YaraTera KRISTA MAP е азотно-фосфорен, високо концентриран, напълно разтворим безбаластен минерален тор за приложение при хидропоника и фертигация. ЕО тор. В хидропониката се прилага по направената рецептура. При фертигация в началните етапи от развитието на културите, когато растенията имат нужда от най-големи количества фосфор. Не съдържа примеси и хлор. Продукта е хомогенен, изсипва се лесно, не се разпрашава и не се сбива. Напълно е разтворим във вода. Произведен е по най-високите стандарти за качество. Разтворимост във вода 374 г/л при 20 градуса Целзий. Реакция на разтвора рН 5.6 при 1 % w/w, солева концентрация ЕС dS/m 0.7 при 20 градуса Целзий. Смесим е с YaraTera KRISTA MKP, YaraTera KRISTA SOP, YaraTera KRISTA K и YaraVera UREA-кристална, не е смесим с YaraLiva CALCINIT и с YaraTera KRISTA CALMAG. 

Състав: Азот /N /- 12 % в т.ч. N-NH4 – 12% Фосфор / P2O5 / – 61% 

Основни предимства: –  Разтваря се бързо. – Поддържа благоприятно рН, дължащо се на способността на фосфата да буферира разтвора за фертигация. – Не съдържа хлор, натрий и тежки метали. 

Употреба: За едновременна фертигация на културите с азотните торове.  При разсади подхранване или поливане с 0,2-0,4 % разтвор. При фертигация – особено важно е прилагането му в млада възраст на растенията, след разсаждане до началото на плододаването. Не е смесим с калций-съдържащи торове. 

ФОСФОРЪТ – С МНОГОСТРАННИ ФУНКЦИИ Многостранните физиолого-биохимични функции на фосфора в растенията го определят, като абсолютно необходим хранителен елемент, без който растенията не могат да се развиват нормално. Фосфорът участва във фундаменталните процеси на фотосинтеза и дишане, в акумулиране и пренасяне на енергията в растенията, в предаването на наследствеността, съдейства за образуването на въглехидратите, мазнините и белтъчините, поради което увеличава добива на семена, плодове, кореноплодни и клубени. 

ДА ОСИГУРИМ МЛАДИТЕ РАСТЕНИЯ С ДОСТАТЪЧНО ФОСФОР  Младите растения на всички култури са особено чувствителни към недостиг на усвоим фосфор в хранителната среда. В първите фази от развитието си растенията усвояват по-голяма част от количеството на фосфора, необходим за цялата вегетация. Поради слабо развитата си коренова система младите растения са в състояние да задоволят потребностите си само при високо съдържание на усвоим фосфор в почвата. Депресиращият ефект на фосфорния недостиг в млада възраст е с продължително последствие и не може да се преодолее напълно чрез торене в следващите фази и добивът остава нисък.  

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ТОРИМ С ФОСФОР? Оскъдното снабдяване на растенията с фосфор винаги се отразява негативно върху цветообразуването, формирането на семена и плодове и логично води до ниски добиви. От производствена гледна точка ефектът от торенето с фосфор се свежда до следното: -Засилва растежа на кореновата система, която обхваща по-голям обем почва в дълбочина и създава възможности за по-пълно използване на почвената влага и хранителни вещества респективно за по-високи добиви. -Повишава здравината на стъблата на житните и намалява опасността от полягане. – Балансира действието и повишава ефекта от азотното торене. – Увеличава устойчивостта на растенията към болести и неприятели. -Подобрява качеството на продукцията на редица зеленчукови, овощни, фуражни, технически и зърнени култури.

НОРМИ НА ТОРЕНЕ:

*В зависимост от запасеността на почвата и потребностите на растенията – 5-30 кг/дка.

*Това са примерни норми на торене, за конкретни съобразени с вашите условия се свържете с нашите специалисти.

Съхранение: В сухи и чисти складови помещения, недопускащи пряко слънчево нагряване.

Срок на годност: 3 години след датата на производство.

Партида и дата на производство: според маркировката на опаковката.

Производител: Prayon S.A. Belgium